ερυθροκύανος

ερυθροκύανος(エリスロキアノス)は「紫色の」という意味の形容詞です。紫色全般を表す言葉ですが、日常会話ではあまり用いられない、古風な表現です。

目次

ερυθροκύανος - 語源・由来・派生

赤と青を組み合わせた単語です。

主に、文学作品や医療用語などに用いられる形容詞で、ちょっと古風で高尚なニュアンスになります。日常会話などで「紫色」を表す場合にはμοβ(モヴ)を用いるのが一般的です。

ερυθροκύανος - 形容詞

主な意味

  1. 紫の、紫色の

読み方

  • エリスロキアノス|ερυθροκύανος

ラテン文字

  • erythrokianos

英語訳

  1. purple

語形変化

単数

男性女性中性
主格ερυθροκύανοςερυθροκύανηερυθροκύανο
属格ερυθροκύανουερυθροκύανηςερυθροκύανου
対格ερυθροκύανοερυθροκύανηερυθροκύανο
呼格ερυθροκύανεερυθροκύανηερυθροκύανο

複数

男性女性中性
主格ερυθροκύανοιερυθροκύανεςερυθροκύανα
属格ερυθροκύανωνερυθροκύανωνερυθροκύανων
対格ερυθροκύανουςερυθροκύανεςερυθροκύανα
呼格ερυθροκύανοιερυθροκύανεςερυθροκύανα

ερυθροκύανος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [紫系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

白水社
¥3,630 (2022/05/12 12:01時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
\ポイント5%還元!/
Yahooショッピング
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2022/05/12 12:12時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
\ポイント5%還元!/
Yahooショッピング
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
\ポイント5%還元!/
Yahooショッピング
  • URLをコピーしました!
目次
閉じる