τρελός

当ページのリンクには広告が含まれています。

τρελός(トゥレロース・トゥレロス)は「狂った、正気でない、愚かな/狂人、ビショップ(チェス)、愚者(タロット)」という意味の形容詞・男性名詞です。

目次

τρελός(トゥレロース・トゥレロス)- 語源・由来

古代ギリシャ語を継承した単語。τρελλόςという古い綴り方もあります。

チェスの駒「ビショップ」の名称としては、αξιωματικός(アクシオマティコス)のほうが一般的です。

タロットの大アルカナ「愚者」を表す場合、先頭大文字で定冠詞をつけます(Ο Τρελός)。

 • 古代ギリシャ語:τρήρων|臆病な、震えた
  • τρηρός| 狂った
   • ギリシャ語:τρελός, τρελλός|(形容詞)狂った、正気でない、愚かな/(名詞)狂人、ビショップ(チェス)、愚者(タロット)
    • τρελαίνω|狂わせる
    • -α|名詞化の接尾辞

τρελός(トゥレロース・トゥレロス)- 関連項目

同じ分類 [性格] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連カテゴリー

τρελός(トゥレロース・トゥレロス)- 形容詞

主な意味

 1. 狂った、正気でない、愚かな

読み方

 • トゥレロース・トゥレロス|τρελός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • trelos

英語訳

 1. crazy, mad, insane

語形変化

男性女性中性
単数
主格τρελόςτρελήτρελό
属格τρελούτρελήςτρελού
対格τρελότρελήτρελό
呼格τρελέτρελήτρελό
複数
主格τρελοίτρελέςτρελά
属格τρελώντρελώντρελών
対格τρελούςτρελέςτρελά
呼格τρελοίτρελέςτρελά

τρελός(トゥレロース・トゥレロス)- 男性名詞

主な意味

 1. 狂人
 2. ビショップ(チェス)
 3. 愚者(タロット):先頭大文字、定冠詞つきで

読み方

 • トゥレロース・トゥレロス|τρελός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • trelos

英語訳

 1. madman
 2. bishop
 3. The Fool

語形変化

単数複数
主格τρελόςτρελοί
属格τρελούτρελών
対格τρελότρελούς
呼格τρελέτρελοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次