διάβολος

当ページのリンクには広告が含まれています。

διάβολος(ディアーヴォロス)は「悪魔、魔王」という意味の男性名詞です。

目次

διάβολος(ディアーヴォロス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「中傷する人」という単語から、後に悪魔魔王を表す言葉になりました。devilの語源。

 • 古代ギリシャ語:διά|…を通って
 • 古代ギリシャ語:βάλλω| 投げる
  • 古代ギリシャ語:διαβάλλω|中傷する、侮辱する
   • 古代ギリシャ語:διάβολος|中傷する人、悪口を言う人、魔王
    • ギリシャ語:διάβολος|悪魔、魔王(Διάβολος)
     • ラテン語:diabolus|悪魔
      • 英語:devil|悪魔

転じて「地獄、地下世界」を指すこともあります。

διάβολος(ディアーヴォロス)- 関連項目

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

διάβολος - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. 悪魔
 2. 魔王、サタン
 3. 地獄、地下世界
 4. 地獄のように嫌な所

読み方

 • ディアーヴォロス|διάβολος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • diavolos

英語訳

 1. devil
 2. Devil, Satan
 3. Hell, hell, underworld
 4. hellhole

語形変化

単数複数
主格διάβολοςδιάβολοι
属格διαβόλουδιαβόλων
対格διάβολοδιαβόλους
呼格διάβολεδιάβολοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次