μύθος

当ページのリンクには広告が含まれています。

μύθος(ミーソス・ミソス・ミートス・ミトス)は「神話」という意味の男性名詞です。

目次

μύθος(ミーソス・ミソス・ミートス・ミトス)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来。もともとは「誰かが言ったこと(単語や話、会話から、約束、情報などいろいろ…)」全般を表す語でした。

 • 古代ギリシャ語:μῦθος|単語、話、会話、約束、情報…→物語、寓話、神話、伝説
  • ギリシャ語:μύθος|神話
  • 英語:myth
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:λέγω|話す、言う
  • 古代ギリシャ語:μυθολογία|物語、伝説、神話、それらを語ること
   • ラテン語:mythologia|神話
    • 英語:mythology|神話、神話学
   • ギリシャ語:μυθολογία|神話(体系)、神話学

μύθος(ミーソス・ミソス・ミートス・ミトス)- 関連項目

同じ分類 [口承] の単語

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連カテゴリー

μύθος(ミーソス・ミソス・ミートス・ミトス)- 男性名詞

主な意味

 1. 神話

読み方

 • ミーソス・ミソス・ミートス・ミトス|μύθος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • mythos

英語訳

 1. myth

語形変化

単数複数
主格μύθοςμύθοι
属格μύθουμύθων
対格μύθομύθους
呼格μύθεμύθοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次