απόφθεγμα

当ページのリンクには広告が含まれています。

απόφθεγμα(アポフセグマ・アポーフセグマ・アポフテグマ・アポーフテグマ)は「格言、名言、金言、警句、言い習わし、引用、座右の銘、標語、モットー」という意味の中性名詞です。

目次

απόφθεγμα(アポフセグマ・アポーフセグマ・アポフテグマ・アポーフテグマ)- 語源・由来

古代ギリシャ語由来。apophthegm, apothegmと起源をともにします。

ただし、ギリシャ語においては格言名言引用など、ようするに「人生の知恵や真実を簡潔に言い表した言葉」を表す単語として、あるいはそれらの総称(sayingなど)として広い意味で用いられます。

 • 古代ギリシャ語:ἀπο-|…から、離れて(接頭辞)
 • 古代ギリシャ語:φθέγγομαι|大声で話す
 • 古代ギリシャ語:-μα|中性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:ἀπόφθεγμα|意見をはっきり言う、宣言する
   • ギリシャ語:απόφθεγμα|言い習わし、格言、名言など、あるいはそれらの総称
   • 英語:apophthegm, apothegm|格言、金言、警句

απόφθεγμα(アポフセグマ・アポーフセグマ・アポフテグマ・アポーフテグマ)- 関連項目

同じ分類 [口承] の単語

同じ分類 [文学] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-μα-ματα] の単語

関連カテゴリー

απόφθεγμα(アポフセグマ・アポーフセグマ・アポフテグマ・アポーフテグマ)- 中性名詞

主な意味

 1. 格言、名言、金言、警句、言い習わし
 2. 引用
 3. 座右の銘、標語、モットー

読み方

 • アポフセグマ・アポーフセグマ・アポフテグマ・アポーフテグマ|απόφθεγμα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • apofthegma

英語訳

 1. saying, aphorism, apophthegm, apothegm, adage, maxim
 2. quote
 3. motto

語形変化

単数複数
主格απόφθεγμααποφθέγματα
属格αποφθέγματοςαποφθεγμάτων
対格απόφθεγμααποφθέγματα
呼格απόφθεγμααποφθέγματα

用例

 • το απόφθεγμα της ημέρας
  ト アポフセグマ ティス イメーラス
  今日の名言・引用句
  (the) quote of the day
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次