ποίηση

当ページのリンクには広告が含まれています。

ποίηση(ピーシ)は「詩、韻文」という意味の女性名詞です。

目次

ποίηση(ピーシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「作る、創作する」から。poemやpoetryと起源をともにします。

 • 印欧祖語:集める、収納する
  • 古代ギリシャ語:ποιέω|作る、創作する
  • ‎ -της|人(男性)を表す接尾辞
   • ‎ ποιητής|つくる人、詩人、音楽家など
    • ギリシャ語:ποιητής|詩人(男)
     • ギリシャ語:ποιήτρια|詩人(女)
    • ラテン語:poeta|詩人
     • 英語:poetry|詩
  • -μα|中性名詞化の接尾辞
   • ποίημα|作品、創造、詩など
    • ギリシャ語:ποίημα|詩(一編の詩、ひとつの作品としての詩)
    • ラテン語:poema|詩
     • 英語:poem|詩
  • -σις|中性名詞化(抽象名詞)の接尾辞
   • ποίησις|創造、製作、生産、作品、詩など
    • ギリシャ語:ποίηση|詩(ジャンル、総体として)、韻文

ποίηση(ピーシ)- 関連項目

同じ分類 [文学] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

関連カテゴリー

ποίηση(ピーシ)- 女性名詞

主な意味

 1. 韻文

読み方

 • ピーシ|ποίηση

ラテン文字(ローマ字)表記

 • poiisi

英語訳

 1. poetry
 2. verse

語形変化

複数形のない名詞です。

単数
主格ποίηση
属格ποίησης,
ποιήσεως
対格ποίηση
呼格ποίηση
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次