πυγολαμπίδα

当ページのリンクには広告が含まれています。

πυγολαμπίδα(ピゴランビーダ・ピゴランビダ)は「ホタル、蛍」という意味の女性名詞です。

目次

πυγολαμπίδα(ピゴランビーダ・ピゴランビダ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「お尻」と「輝く」があわさった単語。

同義語にκωλοφωτιά(カロフォティア)があります。「お尻 + 火, φωτιά」の意味で、口語的です。

 • 古代ギリシャ語:πυγή|尻、しっぽ
  • ギリシャ語:πυγή|尻(古い言い方)
 • 古代ギリシャ語:λάμπω|輝く、有名である、目立つ
  • ギリシャ語:λάμπω|輝く
 • -ίς|女性名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:πυγολαμπίς→対格形πυγολαμπίδα|ホタルやグロウワーム
  • ギリシャ語:πυγολαμπίδα|ホタル、蛍

πυγολαμπίδα(ピゴランビーダ・ピゴランビダ)- 関連項目

同じ分類 [生物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

πυγολαμπίδα(ピゴランビーダ・ピゴランビダ)- 女性名詞

主な意味

 1. ホタル、蛍

読み方

 • ピゴランビーダ・ピゴランビダ|πυγολαμπίδα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • pygolampida

英語訳

 1. firefly, lightning bug

語形変化

単数複数
主格πυγολαμπίδα
ピゴランビーダ・ピゴランビダ
πυγολαμπίδες
ピゴランビーデス・ピゴランビデス
属格πυγολαμπίδας
ピゴランビーダス・ピゴランビダス
πυγολαμπίδων
ピゴランビードン・ピゴランビドン
対格πυγολαμπίδαπυγολαμπίδες
呼格πυγολαμπίδαπυγολαμπίδες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次