κοχύλι

当ページのリンクには広告が含まれています。

κοχύλι(コヒーリ)は「貝殻」という意味の中性名詞です。

目次

κοχύλι(コヒーリ)- 語源・由来

κέλυφος(殻)やκαλύπτω(覆う、かぶせる)などと類似することから、印欧祖語の「覆う」、あるいはギリシャ語祖語に起源があると推測されていますが、派生の流れは不確かです。

 • 古代ギリシャ語・カサレヴサ:κογχύλιον(コンヒリオン)|貝殻
  • ギリシャ語:κοχύλι|貝殻
 • 古代ギリシャ語:κέλυφος|卵の殻、豆類のさや、蛹のからなど
  • ギリシャ語:κέλυφος|殻(貝類や甲殻類などの)、卵やナッツの殻
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:καλύπτω|覆う、かぶせる
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:καλύβη, καλύβα|小屋

貝殻はόστρακο(オストゥラコ)ともいい、この単語には「陶器のかけら」の意味もあります。オストラシズム(陶片追放)の語源、古代ギリシャ語のὄστρακονに由来。

κοχύλι(コヒーリ)- 関連項目

同じ分類 [材料] の単語

同じ分類 [生物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

κοχύλι(コヒーリ)- 中性名詞

主な意味

 1. 貝殻

読み方

 • コヒーリ|κοχύλι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kochyli

英語訳

 1. seashell, shell

語形変化

単数複数
主格κοχύλι
コヒーリ
κοχύλια
コヒーリア・コヒーリャ
属格κοχυλιούκοχυλιών
対格κοχύλικοχύλια
呼格κοχύλικοχύλια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次