βερίκοκο

当ページのリンクには広告が含まれています。

βερίκοκο(ヴェリーココ)は「アンズ、杏、アプリコット」という意味の中性名詞です。βερύκοκοやβερύκοκκοと綴ることもあります。

目次

βερίκοκο(ヴェリーココ)- 語源・由来

ラテン語のpraecox(早熟の)から。アンズがとてもはやく熟す果物であることに由来します。

 • ラテン語:praecox|早熟の
  • 古代ギリシャ語:πραικόκκιον→βερίκοκκον|アンズ
   • ギリシャ語:βερίκοκο|アンズ

praecoxは古代ギリシャ語やアラビア語などを経由して、英語のapricot、フランス語のabricotなどの諸言語に派生していきました。

なお、アンズを表す別の単語として、トルコ語由来のκαϊσί(カイシ)もあります。トルコはギリシャの隣国で、かつ、アンズの生産量が世界第一位の国です。

βερίκοκο(ヴェリーココ)- 関連項目

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

βερίκοκο(ヴェリーココ)- 中性名詞

主な意味

 1. アンズ、杏、アプリコット

読み方

 • ヴェリーココ|βερίκοκο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • verikoko

英語訳

 1. apricot

語形変化

単数複数
主格βερίκοκο
ヴェリーココ
βερίκοκα
ヴェリーコカ
属格βερίκοκουβερίκοκων
対格βερίκοκοβερίκοκα
呼格βερίκοκοβερίκοκα

関連用語

 • βερικοκιά
  ヴェリコキア
  アンズの木
  apricot tree

ギリシャ語で「果物の木」を表す単語は「果物の名前+-ιά」となっていることがとても多いです。

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次