λάχανο

当ページのリンクには広告が含まれています。

λάχανο(ラーハノ・ラハノ)は「キャベツ」という意味の中性名詞です。

目次

λάχανο(ラーハノ・ラハノ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で野菜、ハーブを表すλάχανονから。

 • 古代ギリシャ語:λαχαίνω|掘る
  • 古代ギリシャ語:λάχανον|ハーブ(野生でなく栽培の)、複数形で野菜、野菜市場
   • ギリシャ語:λάχανο|キャベツ

カリフラワー(κουνουπίδι)のページで少し触れていますが、古代ギリシャ語にはもともと、キャベツを表すκράμβηという単語がありました。しかし今は、キャベツやカリフラワーなどが属する「アブラナ属」の総称となっています。

現代ギリシャ語で「野菜」はλαχανικό(ラハニコ)と言います。

 • σαλάτα με κόκκινο λάχανο και μήλο
  サラータ メ コーキノ ラーハノ ケ ミーロ
  キャベツとリンゴのサラダ
  salad with red cabbage and apple
 • Όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα.
  オーピオス エヒ ポリ ピペリ、ヴァージ ケ スタ ラーハナ
  コショウをたくさん持っている人は、キャベツにさえ入れる。
  Whoever has a lot of pepper even puts it on cabbage.
  👉ギリシャのことわざ。裕福な人は、それを無駄にする方法を見つける、といったような意味。

λάχανο(ラーハノ・ラハノ)- 関連項目

同じ分類 [野菜] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ο-α] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

λάχανο(ラーハノ・ラハノ)- 中性名詞

主な意味

 1. キャベツ

読み方

 • ラーハノ・ラハノ|λάχανο

ラテン文字(ローマ字)表記

 • lachano

英語訳

 1. cabbage

語形変化

単数複数
主格λάχανο
ラーハノ・ラハノ
λάχανα
ラーハナ・ラハナ
属格λάχανουλάχανων
対格λάχανολάχανα
呼格λάχανολάχανα

用例・関連用語

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次