παιδί

当ページのリンクには広告が含まれています。

παιδί(ペディ)は「子ども、子供」という意味の中性名詞です。

目次

παιδί(ペディ)- 語源・由来

古代ギリシャ語から。

 • 印欧祖語:小さな
  • ギリシャ祖語:子ども
   • 古代ギリシャ語:παῖς|子ども
   • 古代ギリシャ語:-ιον|小さいものを表す接尾辞
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語(カサレヴサ):παιδίον|子ども
     • ギリシャ語:παιδί|子ども

類義語にτέκνο(テクノ)という単語がありますが、これは学術的な単語で、特に「子孫」の意味合いで用いられることが多いです。

παιδιάとπαιδεία(ペディア)

παιδίの複数形はπαιδιά(ペディア)と読みますが、これはencyclopediaやWikipediaなどの接尾辞-pediaのとは別の単語です。 

-pediaは「教育, παιδεία」という単語に起源を持ちます。ただしこれも、παιδιάと同じくπαῖς(子ども)から派生した単語です。

 • 古代ギリシャ語:παῖς|子ども
 • 古代ギリシャ語:-εύω|動詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:παιδεύω|育てる、教育する
   • ギリシャ語:παιδεύω|苦しめる
  • 古代ギリシャ語:-ία|女性名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:παιδεία|教育、育成

παιδί(ペディ)- 関連項目

同じ分類 [家族] の単語

同じ分類 [ライフステージ] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

παιδί(ペディ)- 中性名詞

主な意味

 1. 子ども、子供(幼い者、未成年者)
 2. 子ども、子供(親と対になる「子」)

読み方

 • ペディ|παιδί

ラテン文字(ローマ字)表記

 • paidi

英語訳

 1. child, kid
 2. child, kid

語形変化

単数複数
主格παιδί
ペディ
παιδιά
ペディア
属格παιδιούπαιδιών
対格παιδίπαιδιά
呼格παιδίπαιδιά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次