αδερφή

当ページのリンクには広告が含まれています。

αδερφή(アデルフィ)は「姉妹、姉、妹」という意味の女性名詞です。αδελφήと綴ることもあります。

目次

αδερφή(アデルフィ)- 語源・由来

αδερφός(兄弟)

αδερφή(アデルフィ)- 関連項目

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αδερφή(アデルフィ)- 女性名詞

主な意味

  1. 姉妹、姉、妹

読み方

  • アデルフィ|αδερφή

ラテン文字(ローマ字)表記

  • aderfi

英語訳

  1. sister

語形変化

単数複数
主格αδερφή
アデルフィ
αδερφές
αδερφάδες
アデスフェス・アデルファデス
属格αδερφήςαδερφών
αδερφάδων
対格αδερφήαδερφές
αδερφάδες
呼格αδερφήαδερφές
αδερφάδες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次