αδερφή

αδερφή(アデルフィ)は「姉妹、姉、妹」という意味の女性名詞です。αδελφήと綴ることもあります。

目次

αδερφή - 語源・由来・派生

αδερφός(兄弟)

αδερφή - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 姉妹、姉、妹

読み方

  • アデルフィ|αδερφή

ラテン文字(ローマ字)表記

  • aderfi

英語訳

  1. sister

語形変化

単数複数
主格αδερφή
アデルフィ
αδερφές
αδερφάδες
アデスフェス・アデルファデス
属格αδερφήςαδερφών
αδερφάδων
対格αδερφήαδερφές
αδερφάδες
呼格αδερφήαδερφές
αδερφάδες

αδερφή - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる