φλόγα

当ページのリンクには広告が含まれています。

φλόγα(フローガ)は「炎・火炎」という意味の女性名詞です。

目次

φλόγα(フローガ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「燃やす、燃える」から。中世ギリシャ語を継承した単語です。

 • 古代ギリシャ語:φλέγω|燃やす、燃える
  • φλόξ|炎・火炎、熱(→対格形φλόγα)
   • 英語:phlox|クサキョウチクトウ(フロックス)属の学名、総称
   • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:φλόγα|炎・火炎

日本語と同じように、強い、激しい感情の比喩としても用いられます。

 • φλόγα (της) αγάπης(フローガ [ティス] アガーピス)|愛の炎
 • φλόγα (του) μίσους(フローガ [トゥ] ミースス)|憎しみの炎

φλόγα(フローガ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

φλόγα(フローガ)- 女性名詞

主な意味

 1. 炎・火炎

読み方

 • フローガ|φλόγα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • floga

英語訳

 1. flame

語形変化

単数複数
主格φλόγα
フローガ
φλόγες
フローゲス
属格φλόγας
フローガス
φλογών
フロゴン
対格φλόγαφλόγες
呼格φλόγαφλόγες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次