αγάπη

当ページのリンクには広告が含まれています。

αγάπη(アガーピ・アガピ)は「愛、アガペー」という意味の女性名詞です。

目次

αγάπη(アガーピ・アガピ)- 語源・由来

αγαπάω, αγαπώ(愛する)から。キリスト教における愛、アガペーの語源です。

 • 古代ギリシャ語:ἀγαπάω|愛する、特に死者への愛情を示す、喜ぶ、アガペーを示す
  • 古代ギリシャ語:ἀγάπη|愛、アガペー
   • ギリシャ語:αγάπη|愛、アガペー
    • 英語:agape|愛、アガペー
  • ギリシャ語:αγαπάωαγαπώ|愛する

αγάπη(アガーピ・アガピ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

αγάπη(アガーピ・アガピ)- 女性名詞

主な意味

 1. 愛、アガペー

読み方(カタカナ表記と音声)

 • アガーピ・アガピ|αγάπη

ラテン文字(ローマ字)表記

 • agapi

英語訳

 1. love

語形変化

単数複数
主格αγάπη
アガーピ・アガピ
αγάπες
アガーペス・アガペス
属格αγάπηςαγαπών
対格αγάπηαγάπες
呼格αγάπηαγάπες

用例

αιώνια αγάπη
エオニア アガーピ
永遠の愛
eternal love

παντοτινή αγάπη
パンドティニ アガーピ
永遠の愛、終わらない愛
everlasting love

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次