αγάπη

αγάπη(アガーピ(アガピ))は「愛、アガペー」という意味の女性名詞です。

αγάπη - 語源・由来・派生

αγαπάω, αγαπώ(愛する)から。キリスト教における愛、アガペーの語源です。

 • 古代ギリシャ語:ἀγαπάω(愛する、特に死者への愛情を示す、喜ぶ、アガペーを示す)
  • ἀγάπη(愛、アガペー)
   • ギリシャ語:αγάπη(愛、アガペー)
    • 英語:agape(愛、アガペー)
  • ギリシャ語:αγαπάω, αγαπώ(愛する)

αγάπη - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 愛、アガペー

読み方(カタカナ表記と音声)

アガーピ(アガピ)

ラテン文字(ローマ字)表記

agapi

英語訳

 1. love

語形変化

単数複数
主格αγάπη
アガーピ(アガピ)
αγάπες
アガーペス(アガペス)
属格αγάπηςαγαπών
対格αγάπηαγάπες
呼格αγάπηαγάπες

用例

 • αιώνια αγάπη
  エオニア アガーピ
  永遠の愛
 • παντοτινή αγάπη
  パンドティニ アガーピ
  永遠の愛、終わらない愛

αγάπη - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語