συμπόνια

当ページのリンクには広告が含まれています。

συμπόνια(シンボーニア)は「同情、哀れみ、慈しみ、共感」という意味の女性名詞です。英語のcompassionに相当する単語です。

目次

συμπόνια(シンボーニア)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「厳しい労働、苦労」と「…と共に」表す接頭辞から。

 • 古代ギリシャ語:πόνος|労働、特に厳しい労働を指す、苦労
  • ギリシャ語:πόνος|痛み
 • 古代ギリシャ語:σύν|横に、一緒に(接頭辞)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:συν-|一緒に、共に(接頭辞)
   • 英語:syn-|一緒に、共に(接頭辞)
  • 古代ギリシャ語:συμπονέω|人と一緒に働く、他者と一緒に苦しむ
   • ギリシャ語:συμπονώ|同情する(他者の痛みに気づき、それを助けたり軽減したりしようとする感情)
    • συμπόνια|同情、哀れみ、慈しみ、共感

正しい日本語訳は「同情」で、シンパシーよりも強い感情を表します。

本質的には「哀れみ」というより他者と同じ高さで抱く感情ですが、かわいそうと思う気持ち、の意味で使われたりします。

συμπόνια(シンボーニア)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

συμπόνια(シンボーニア)- 女性名詞

主な意味

 1. 同情、哀れみ、慈しみ、共感

読み方

 • シンボーニア|συμπόνια

ラテン文字(ローマ字)表記

 • symponia

英語訳

 1. compassion

語形変化

単数複数
主格συμπόνιασυμπόνιες
属格συμπόνιας-
対格συμπόνιασυμπόνιες
呼格συμπόνιασυμπόνιες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次