συμπόνια

συμπόνια(シンボーニア)は「同情、哀れみ、慈しみ、共感」という意味の女性名詞です。英語のcompassionに相当する単語です。

συμπόνια - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語で「厳しい労働」や「苦労」を表す単語から派生。

 • 古代ギリシャ語:πόνος|労働、特に厳しい労働を指す、苦労
  • ギリシャ語:πόνος|痛み
 • 古代ギリシャ語:σύν|横に、一緒に(接頭辞)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:συν-|一緒に、共に(接頭辞)
  • 英語:syn-|一緒に、共に(接頭辞)
  • 古代ギリシャ語:συμπονέω|人と一緒に働く、他者と一緒に苦しむ
   • ギリシャ語:συμπονώ|同情する(他者の痛みに気づき、それを助けたり軽減したりしようとする感情)
    • συμπόνια|同情、哀れみ、慈しみ、共感

正しい日本語訳は「同情」で、シンパシーよりも強い感情。

ほんとうは「哀れみ」とも少しニュアンスが違って、他者と同じ高さで抱く感情なのだそうですが、かわいそうと思う気持ちを表す意味でも使われたりします。

συμπάθεια

συμπόνια - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 同情、哀れみ、慈しみ、共感

読み方

シンボーニア

ラテン文字(ローマ字)表記

symponia

英語訳

 1. compassion

語形変化

単数複数
主格συμπόνιασυμπόνιες
属格συμπόνιας-
対格συμπόνιασυμπόνιες
呼格συμπόνιασυμπόνιες

συμπόνια - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語