αλήθεια

当ページのリンクには広告が含まれています。

αλήθεια(アリーシア・アリーティア)は「真実、真理、事実」という意味の女性名詞です。

目次

αλήθεια(アリーシア・アリーティア)- 語源・由来

 • 古代ギリシャ語:ἀ- + λήθω + -ης|否定の接頭辞 + 隠蔽、秘匿 + 形容詞化の接尾辞
  • ἀληθής|真実の
  • 古代ギリシャ語:-εια|女性名詞化の接尾辞
   • ἀλήθεια|真実、事実
    • ギリシャ語:αλήθεια|真実、真理、事実

αλήθεια(アリーシア・アリーティア)- 関連項目

同じ分類 [言動] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

αλήθεια(アリーシア・アリーティア)- 女性名詞

主な意味

 1. 真実、真理、事実

読み方

 • アリーシア・アリーティア|αλήθεια

ラテン文字(ローマ字)表記

 • alitheia

英語訳

 1. truth

語形変化

単数複数
主格αλήθεια
アリーシア・アリーティア
αλήθειες
アリーシエス・アリーティエス
属格αλήθειαςαληθειών
対格αλήθειααλήθειες
呼格αλήθειααλήθειες
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
\ポイント5%還元!/
Yahooショッピング
白水社
¥3,630 (2023/09/08 21:18時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
\ポイント5%還元!/
Yahooショッピング
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2023/09/04 21:06時点 | Amazon調べ)
\楽天ポイント5倍セール!/
楽天市場
\ポイント5%還元!/
Yahooショッピング
 • URLをコピーしました!
目次