αλήθεια

αλήθεια(アリーシア・アリーティア)は「真実、真理、事実」という意味の女性名詞です。

αλήθεια - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 真実、真理、事実

読み方

アリーシア・アリーティア

ラテン文字(ローマ字)表記

alitheia

英語訳

  1. truth

語形変化

単数複数
主格αλήθεια
アリーシア・アリーティア
αλήθειες
アリーシエス・アリーティエス
属格αλήθειαςαληθειών
対格αλήθειααλήθειες
呼格αλήθειααλήθειες

αλήθεια - 関連項目

同じ分類 [言動] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語