ζωγραφική

当ページのリンクには広告が含まれています。

ζωγραφική(ゾグラフィキー・ゾグラフィキ)は「絵、絵画」という意味の女性名詞です。

目次

ζωγραφική(ゾグラフィキー・ゾグラフィキ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「生命」と「書く、描く」を表す単語から。

 • 古代ギリシャ語:ζωή |生命、命
 • 古代ギリシャ語:-γράφος|書く人、描く人を表す接尾辞(動詞γράφωから)
  • 古代ギリシャ語:ζωγράφος|画家(特に写実的な絵を描く人、生命や自然をモチーフとした絵を描く人)
   • ギリシャ語:ζωγράφος|画家
  • -ικός:形容詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語・ζωγραφικός:絵画に関連する、絵の
    • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:ζωγραφική|絵、絵画

ζωγραφική(ゾグラフィキー・ゾグラフィキ)- 関連項目

同じ分類 [メディア] の単語

同じ分類 [芸術] の単語

同じ分類 [γράφω] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

ζωγραφική(ゾグラフィキー・ゾグラフィキ)- 女性名詞

主な意味

 1. 絵、絵画

読み方

 • ゾグラフィキー・ゾグラフィキ|ζωγραφική

ラテン文字(ローマ字)表記

 • zografiki

英語訳

 1. (art) painting

語形変化

単数複数
主格ζωγραφική
ゾグラフィキー・ゾグラフィキ
ζωγραφικές
ゾグラフィケース・ゾグラフィケス
属格ζωγραφικήςζωγραφικών
対格ζωγραφικήζωγραφικές
呼格ζωγραφικήζωγραφικές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次