λαογραφία

当ページのリンクには広告が含まれています。

λαογραφία(ラオグラフィア)は「伝承、民間伝承、フォークロア」という意味の女性名詞です。

目次

λαογραφία(ラオグラフィア)- 語源・由来

「人、大衆」と「書かれること」があわさった単語。ドイツ語のVolkskundeからの意味借用です。

 • 古代ギリシャ語:λαός|人、兵士、大衆(司祭など特殊な立場と区別して)
  • ギリシャ語:λαός|人、大衆
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:γράφω|書く
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:-γραφία|執筆、文学を表す接尾辞
   • 古代ギリシャ語(コイネー)・ギリシャ語:λαογραφία|伝承、民間伝承、フォークロア

λαϊκή παράδοση(ライキ パラードシ)ともいいます。「民間、民族」の「伝統、伝承」という意味。

λαογραφία(ラオグラフィア)- 関連項目

同じ分類 [口承] の単語

同じ分類 [γράφω] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

λαογραφία(ラオグラフィア)- 女性名詞

主な意味

 1. 伝承、民間伝承、フォークロア

読み方

 • ラオグラフィア|λαογραφία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • laografia

英語訳

 1. folklore

語形変化

複数形はあまり用いられません。

単数複数
主格λαογραφίαλαογραφίες
属格λαογραφίαςλαογραφιών
対格λαογραφίαλαογραφίες
呼格παραμύθιλαογραφίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次