πραγματικότητα

当ページのリンクには広告が含まれています。

πραγματικότητα(プラグマティコーティタ)は「現実、現存」という意味の女性名詞です。

目次

πραγματικότητα(プラグマティコーティタ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で事実や出来事を表す単語(プラグマ)からの派生。

 • 古代ギリシャ語:πράττω|行う、実行する
  • 古代ギリシャ語:πρᾶγμα|事実、出来事、物
   • ギリシャ語:πράγμα|物、事柄、実体、存在、物体
  • -ικός|名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:πραγματικός|業務や仕事に適した、事実に関連した
    • 英語:pragmatic|実用的な、実践的な
    • 英語:pragmatism|プラグマティズム、実用主義
    • ギリシャ語:πραγματικός|現実の、実在の
    • -ότητα|(抽象)名詞化
     • ギリシャ語:πραγματικότητα|現実(性)、現存、実存

関連する単語

 • γεγονός|事実、事象、出来事
 • μυθοπλασία|虚構、フィクション
  • μη-μυθοπλασία|ノンフィクション
 • αλήθεια|真実、真理
 • αξίωμα|公理
 • εικονική πραγματικότητα(イコニキ プラグマティコーティタ)|バーチャル・リアリティ、VR、仮想現実

πραγματικότητα(プラグマティコーティタ)- 女性名詞

主な意味

 1. 現実(性)、現存、実在

読み方

 • プラグマティコーティタ|πραγματικότητα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • pragmatikotita

英語訳

 1. reality, actuality

語形変化

単数複数
主格πραγματικότηταπραγματικότητες
属格πραγματικότηταςπραγματικοτήτων
対格πραγματικότηταπραγματικότητες
呼格πραγματικότηταπραγματικότητες

πραγματικότητα(プラグマティコーティタ)- 関連項目

同じ分類 [哲学・思考] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次