φωτογραφία

当ページのリンクには広告が含まれています。

φωτογραφία(フォトグラフィア)は「写真」という意味の女性名詞です。

目次

φωτογραφία(フォトグラフィア)- 語源・由来

フランス語からの翻訳借用。元は古代ギリシャ語の「光」と「書く、記す」から。

 • 古代ギリシャ語:φῶς|光
  • ギリシャ語:φως|光
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:φωτω-|光・写真を表す接頭辞
   • 英語・フランス語:photo-
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:γράφω|書く
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:-γραφία|執筆、文学を表す接尾辞
   • ラテン語:-graphia
    • フランス語:-graphie
     • 英語:-graphy
 • フランス語:photographie|写真
  • ギリシャ語:φωτογραφία|写真

φωτογραφία(フォトグラフィア)- 関連項目

同じ分類 [メディア] の単語

同じ分類 [芸術] の単語

同じ分類 [γράφω] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

φωτογραφία(フォトグラフィア)- 女性名詞

主な意味

 1. 写真
 2. 写真(一連の技術、プロセス)

読み方

 • フォトグラフィア|φωτογραφία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • fotografia

英語訳

 1. photograph, photo, snapcard
 2. photography

語形変化

単数複数
主格φωτογραφία
フォトグラフィア
φωτογραφίες
フォトグラフィエス
属格φωτογραφίαςφωτογραφιών
対格φωτογραφίαφωτογραφίες
呼格φωτογραφίαφωτογραφίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次