συμπάθεια

συμπάθεια(シンバーシア)は「同情、思いやり、シンパシー、共感」という意味の女性名詞です。英語のsympathyに相当する単語です。

συμπάθεια - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語から。

 • 古代ギリシャ語:συμπάθεια|同情、思いやり、シンパシー、共感
  • συν-|一緒に、共に(接頭辞)
   • 英語:syn-|一緒に、共に(接頭辞)
 • 古代ギリシャ語:πάθος|哀しみ、苦しみ、同情…など
  • 英語:pathos|哀しみ、苦しみ、パトス
  • ギリシャ語:συμπάθεια|同情、思いやり、シンパシー、共感
   • 英語:sympathy|同情、思いやり、シンパシー、共感

他者の感情に対し共感する感情の同一性を指す。ただし、共感(エンパシー)とは異なる。同情の一般的な用法としては、不幸な状況や、苦難に対しての感情共有の際に用いられることが多い。しかし、ポジティブな感情に対しても用いられる事もある。

Wikipedia - 同情

日本語訳は「同情」が正しくて、使ってしまいがちな「共感」は本来誤りみたいです。でも、哀れみとも違う意味だそうで、感情に関わる単語は区別が難しいですね。

対義語はαντιπάθεια(英語の)といって、強い反感や毛嫌いを表します。

συμπάθεια - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 同情、思いやり、シンパシー、共感
 2. 相互信頼の関係、親密な関係(ラポール)

読み方

シンバーシア

ラテン文字(ローマ字)表記

sympatheia

英語訳

 1. sympathy, fellow feeling
 2. rapport

語形変化

単数複数
主格συμπάθειασυμπάθειες
属格συμπάθειαςσυμπαθειών
対格συμπάθειασυμπάθειες
呼格συμπάθειασυμπάθειες

συμπάθεια - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語