επιθυμία

επιθυμία(エピシミーア)は「欲、欲望、欲求、切望、願望」という意味の女性名詞です。

επιθυμία - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 欲、欲望、欲求、切望、願望

読み方

エピシミーア

ラテン文字(ローマ字)表記

epithymia

英語訳

 1. desire, yearning, wish

語形変化

単数複数
主格επιθυμία
エピシミーア
επιθυμίες
エピシミエス
属格επιθυμίαςεπιθυμιών
対格επιθυμίαεπιθυμίες
呼格επιθυμίαεπιθυμίες

用例

 • Γιατί έχω τόσο έντονη επιθυμία για γλυκό;
  イアティ エホ トーソ エンドニ エピシミーア イア グリコー
  どうしてこんなに甘いものが食べたくなるの?(直訳:なぜ私は、甘いものに対するこれほど強い欲求を持っているの?)
  Why do I have such a strong desire for sweets?
 • Η επιθυμία μου είναι να γίνω τραγουδιστής.
  イ エピシミーア ム イネ ナ イーノ トゥラグディスティス
  私の望みは歌手になることです。
  My wish is to become a singer.

επιθυμία - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語