θεά

θεά(セア・テア)は「女神」という意味の女性名詞です。

目次

θεά - 語源・由来・派生

θεός(神)の女性形。

θεά - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 女神

読み方

  • セア・テア|θεά

ラテン文字(ローマ字)表記

  • thea

英語訳

  1. goddess

語形変化

単数複数
主格θεά
セア・テア
θεές
セース・テース
属格θεάςθεών
対格θεάθεές
呼格θεάθεές

θεά - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [宗教] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる