γυναίκα

当ページのリンクには広告が含まれています。

γυναίκα(イネーカ)は「女・女性、妻」という意味の女性名詞です。

目次

γυναίκα(イネーカ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「女性、妻」から。

 • 古代ギリシャ語:γυνή|女性、妻
  • γυναίκα|γυνήの対格形
   • ギリシャ語:γυναίκα|女性、妻

「女性」を表す単語としてはκυρία(キリア)などもあります。

γυναίκα(イネーカ)- 関連項目

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

γυναίκα(イネーカ)- 女性名詞

主な意味

 1. 女・女性

読み方

 • イネーカ|γυναίκα

ラテン文字(ローマ字)表記

 • gynaika

英語訳

 1. woman
 2. wife

語形変化

単数複数
主格γυναίκαγυναίκες
属格γυναίκαςγυναικών
対格γυναίκαγυναίκες
呼格γυναίκαγυναίκες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次