γυναίκα

γυναίκα(イネーカ)は「女・女性、妻」という意味の女性名詞です。

目次

γυναίκα - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. 女・女性

読み方

  • イネーカ|γυναίκα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • gynaika

英語訳

  1. woman
  2. wife

語形変化

単数複数
主格γυναίκαγυναίκες
属格γυναίκαςγυναικών
対格γυναίκαγυναίκες
呼格γυναίκαγυναίκες

γυναίκα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [家族] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる