τροχαλία

当ページのリンクには広告が含まれています。

τροχαλία(トゥロハリア)は「滑車」という意味の女性名詞です。

目次

τροχαλία(トゥロハリア)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「車輪」から。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:τροχός|車輪、ろくろ…
  • ギリシャ語:τροχαλία|滑車(τροχίλοςという語形を経て)
 • σταθερή τροχαλία|定滑車
 • ελεύθερη τροχαλία|動滑車
 • σύνθετη τροχαλία|複滑車

τροχαλία(トゥロハリア)- 関連項目

同じ分類 [機械要素] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

τροχαλία(トゥロハリア)- 女性名詞

主な意味

 1. 滑車

読み方

 • トゥロハリア|τροχαλία

ラテン文字(ローマ字)表記

 • trochalia

英語訳

 1. pulley

語形変化

単数複数
主格τροχαλία
トゥロハリア
τροχαλίες
トゥロハリエス
属格τροχαλίαςτροχαλιών
対格τροχαλίατροχαλίες
呼格τροχαλίατροχαλίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次