βαθμολογία

当ページのリンクには広告が含まれています。

βαθμολογία(ヴァスモロギア・ヴァトゥモロギア)は「成績、等級、評点、評価、採点」という意味の女性名詞です。

目次

βαθμολογία(ヴァスモロギア・ヴァトゥモロギア)- 語源・由来

βαθμολογώ(評価する、採点する)と、名詞形成の接尾辞-ίαから。

評価の結果(成績、等級、評点)、あるいはそれらを定める行為(評価、採点)を表します。

Στον έλεγχο είχα καλή βαθμολογία.
試験ではいい成績を収めた。
I got a good grade in the exam.

H εθνική μας ομάδα πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
我が国の代表チームはランキング2位に浮上した。
Our national team moved to the second place in the ranking.

H βαθμολογία των γραπτών είναι κουραστική.
論文の評価は疲れる。
Grading the papers is tiring.

βαθμολογία(ヴァスモロギア・ヴァトゥモロギア)- 関連項目

同じ分類 [学問] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

関連カテゴリー

βαθμολογία(ヴァスモロギア・ヴァトゥモロギア)- 女性名詞

主な意味

  1. 成績、等級、評点、評価、採点

読み方

  • ヴァスモロギア・ヴァトゥモロギア|βαθμολογία

ラテン文字(ローマ字)表記

  • vathmologia

英語訳

  1. grade, grading

語形変化

単数複数
主格βαθμολογία
ヴァスモロギア・ヴァトゥモロギア
βαθμολογίες
ヴァスモロギエス・ヴァトゥモロギエス
属格βαθμολογίας
ヴァスモロギアス・ヴァトゥモロギアス
βαθμολογιών
ヴァスモロギオン・ヴァトゥモロギオン
対格βαθμολογίαβαθμολογίες
呼格βαθμολογίαβαθμολογίες
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次