λουλακής

当ページのリンクには広告が含まれています。

λουλακής(ルラキス・ルラキース)は「インディゴブルーの、藍色の、深い・濃い青色の」という意味の形容詞です。

目次

λουλακής(ルラキス・ルラキース)- 語源・由来

紫色の花「ライラック」に起源をもつ単語です。

単数中性形のλουλακί(ルラキ)は、名詞として色の名称「インディゴブルー」を表します。

 • ペルシャ語→アラビア語:ライラック
  • 中世ギリシャ語:λουλάκιν|ライラック
   • ギリシャ語:λουλάκι|ブルーイング・青みづけ 1
   • -ής|形容詞化の接尾辞
    • ギリシャ語:λουλακής|インディゴブルーの、藍色の、深い・濃い青色の(形容詞)
     • λουλακί|インディゴブルー(名詞)
 • 1. ブルーイング:白い布や衣類を洗濯するとき、インディゴなどの青色の染料を用いて薄く青みをつけること。あるいはその薬剤のこと。

なお、現代ギリシャ語でライラックの花はπασχαλιά(パスハリア)、ライラックの花の色はλιλά(リラ)と言います。

λουλακής(ルラキス・ルラキース)- 関連項目

同じ分類 [青系の色] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

λουλακής(ルラキス・ルラキース)- 形容詞

主な意味

 1. インディゴブルーの、藍色の、深い・濃い青色の

読み方

 • ルラキス・ルラキース|λουλακής

ラテン文字(ローマ字)表記

 • loulakis

英語訳

 1. indigo (blue), navy (blue), deep blue

語形変化

単数

男性女性中性
単数
主格λουλακήςλουλακιάλουλακί
属格λουλακή,
λουλακιού
λουλακιάςλουλακιού
(λουλακί)
対格λουλακήλουλακιάλουλακί
呼格λουλακήλουλακιάλουλακί
複数
主格λουλακιοίλουλακιέςλουλακιά
属格λουλακιώνλουλακιώνλουλακιών
対格λουλακιούςλουλακιέςλουλακιά
呼格λουλακιοίλουλακιέςλουλακιά

複数

男性女性中性
主格γαλανοί
ガラニ
γαλανές
ガラネース
γαλανά
ガラナ
属格γαλανώνγαλανώνγαλανών
対格γαλανούςγαλανέςγαλανά
呼格γαλανοίγαλανέςγαλανά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次