παρθένος

παρθένος(パルセーノス)は「乙女、処女、おとめ座、乙女座、処女の、純潔の…」という意味の女性名詞、形容詞です。先頭大文字で星座名を表します。英語のvirginに相当する単語です。

παρθένος - 語源・由来・派生

起源はインド・ヨーロッパ祖語の「女性の胸、バスト」。

 • 印欧祖語:*pstḗn|胸、バスト
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:παρθένος|乙女、処女など
  • ギリシャ語:Παρθένος|おとめ座

英語のvirginと同じように用いられる単語です。

 • παρθένο δάσος原生林
 • παρθένο ελαιόλαδοヴァージンオリーブオイル
 • η Παρθένος Μαρία聖母マリア

おとめ座

星座のモチーフとなった「乙女」については諸説ありますが、古代ギリシャ語でこの星座はΚόρηとも呼ばれていて、これは豊穣の女神「デメテル」の娘「ペルセポネ」の別名です。

地域や時代によっては母のデメテル、あるいはてんびん座の女神「アストレア」などと言われることも。

 • 古代ギリシャ語:κόρη|少女、若い女性、未婚の女性
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:Κόρη|コレー(ペルセポネ)
  • ギリシャ語:κόρη|娘、少女、未婚の女性

α星スピカと、春の大三角形

おとめ座のα星「スピカ」はとても明るい恒星(一等星)です。ペルセポネの左手にある麦穂の位置にあたります。

 • 古代ギリシャ語:στάχυς|穀物の穂
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:Στάχυς|スピカ

スピカという名前はラテン語由来で、ギリシャ語名と同じく麦穂の意味です。

 • ラテン語:spica穀物の穂
  • 英語:spike尖ったもの(スパイク)、穀物の穂など

「スピカ」・うしかい座のα星「アークトゥルス」・しし座のβ星「デネボラ」を結んだ三角形は春の大三角形と呼ばれています。

παρθένος - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 乙女、処女
 2. おとめ座、乙女座(先頭大文字、星座名)
 3. おとめ座、乙女座、処女宮(黄道十二宮)

読み方

パルセーノス

ラテン文字(ローマ字)表記

parthenos

英語訳

 1. virgin
 2. Virgo

語形変化

星座名として用いる場合、先頭は大文字で、複数形はなしです(固有名詞のため)。

単数複数
主格παρθένοςπαρθένοι
属格παρθένουπαρθένων
対格παρθένοπαρθένους
呼格παρθένε,
παρθένο
παρθένοι

παρθένος - 形容詞

主な意味

 1. 使用されたことのない、未使用の、人跡未踏の、処女の、純潔の

英語訳

virgin

語形変化

単数

男性女性中性
主格παρθένοςπαρθένηπαρθένο
属格παρθένουπαρθένηςπαρθένου
対格παρθένοπαρθένηπαρθένο
呼格παρθένεπαρθένηπαρθένο

複数

男性女性中性
主格παρθένοιπαρθένεςπαρθένα
属格παρθένωνπαρθένωνπαρθένων
対格παρθένουςπαρθένεςπαρθένα
呼格παρθένοιπαρθένεςπαρθένα

παρθένος - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [星座] の単語

同じ分類 [12星座] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [形容詞] の単語