Βόρειος Στέφανος

当ページのリンクには広告が含まれています。

Βόρειος Στέφανος(ヴォリオス ステーファノス)は「かんむり座、冠座」という意味の男性名詞です。

目次

Βόρειος Στέφανος(ヴォリオス ステーファノス)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「北の冠」の意味。神話では、豊穣とブドウ酒と酩酊の神「ディオニュソス」が妻「アリアドネ」に冠を贈ったお話が語られています。

逆の語順でΣτέφανος Βόρειοςと表すこともあります。

「みなみのかんむり座」と対になる星座です。

北の

「北の」を表すβόρειοςは、ギリシャ神話に登場する風の神たち(アネモイ)4柱のうち、北風の神ボレアースからできた単語です。ラテン語(英語)名の語源も同じ。

 • 古代ギリシャ語:Βορέας|北、北風、ボレアース(ギリシャ神話の風の神)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:βόρειος|北の
   • ラテン語:boreas|北、北風
    • ラテン語:borealis|北の

「冠」のστέφανοςは、古代ギリシャ語の動詞στέφω(囲む)からきています。

 • 古代ギリシャ語:στέφω|囲む、取り囲む
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:στέφανος|冠(現代はあまり用いない)
   • ギリシャ語:στεφάνι|花冠、花輪
  • 古代ギリシャ語:στέφω +‎ -μα= στέμμα|冠 + 中性名詞化の接尾辞花冠、花輪、家系図
   • ギリシャ語:στέμμα|王冠、(太陽の)コロナ

στέφανοςはあまり用いられない単語で、「冠」を表す場合は上記のστέμμα(ステーマ)、あるいは下記のκορόνα(コローナ・コロナ)を用います。

 • 古代ギリシャ語:κορώνη|海鳥やカラス、弓のように湾曲したもの、冠の一種
  • ラテン語:corona|花冠、花輪、冠、王冠など
   • 中世ギリシャ語・ギリシャ語(再借用):κορώνα, κορόνα|王冠、クローナ(スウェーデンの通貨)、クローネ(デンマークの通貨)
   • 英語:corona|(太陽の)コロナ、冠状のもの

Βόρειος Στέφανος(ヴォリオス ステーファノス)- 関連項目

同じ分類 [星座] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [複合語] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

Βόρειος Στέφανος(ヴォリオス ステーファノス)- 男性名詞

主な意味

 1. かんむり座、冠座

読み方

 • ヴォリオス ステーファノス|Βόρειος Στέφανος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • Voreios Stefanos

英語訳

 1. Corona Borealis
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次