μενεξές

μενεξές(メネクセース)は「スミレ、菫」という意味の男性名詞です。スミレ属の花を表します。

μενεξές - 語源・由来・派生

トルコ語の「スミレ」からの借用語です。

  • ペルシャ語:بنفشه‎|スミレ
    • オスマン語:منكشه|スミレ
    • トルコ語:menekşe|スミレ
    • ギリシャ語:μενεξές|スミレ

このほかに「スミレ」を表す単語として、イタリア語由来のβιολέτα、古代ギリシャ語由来のίοなどがあります。

μενεξές - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. スミレ、菫

読み方

メネクセース

ラテン文字(ローマ字)表記

menexes

英語訳

  1. violet

語形変化

単数複数
主格μενεξές
メネクセース
μενεξέδες
メネクセーデス
属格μενεξέμενεξέδων
対格μενεξέμενεξέδες
呼格μενεξέμενεξέδες

μενεξές - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ες-εδες] の単語