λινάρι

当ページのリンクには広告が含まれています。

λινάρι(リナーリ)は「アマ、亜麻」という意味の中性名詞です。

目次

λινάρι(リナーリ)- 語源・由来

起源は不確かですが、リネン(linen)の派生元と同じ、または近い印欧祖語に由来するものと推測されています。

いずれにしても、ミケーネ・ギリシャ語(線文字Bで書かれるやつ)では既に「リーノ」のように記されており、とても古い言葉です。

リネン(亜麻製の布や製品)のことはλινό(リノー)といいます。

 • 印欧祖語:亜麻?
  • 古代ギリシャ語:λίνον|亜麻、リネン
   • コイネー:λινάριον
    • 中世ギリシャ語:λινάριν
     • ギリシャ語:λινάρι|亜麻
   • 古代ギリシャ語:λίνεος→λινοῦς|亜麻製の
    • 中世ギリシャ語・ギリシャ語:λινός|亜麻製の
     • ギリシャ語:λινό|リネン
  • 英語(ゲルマン祖語などを経て):linen|リネン

λινάρι(リナーリ)- 中性名詞

主な意味

 1. アマ、亜麻

読み方

 • リナーリ|λινάρι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • linari

英語訳

 1. flax

語形変化

単数複数
主格λινάρι
リナーリ
λινάρια
リナーリア・リナリア
属格λιναριούλιναριών
対格λινάριλινάρια
呼格λινάριλινάρια

λινάρι(リナーリ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次