πικραλίδα

πικραλίδα(ピクラリーダ)は「タンポポ(セイヨウタンポポ)、チコリー」という意味の女性名詞です。

目次

πικραλίδα - 語源・由来・派生

語源は不明ですが、野生の薬用植物、特に苦いものを指す言葉だったようです。現在では主に、タンポポやチコリーなどを指します。

πικραλίδα - 名詞(女性名詞)

主な意味

  1. タンポポ、セイヨウタンポポ
  2. チコリー

読み方

  • ピクラリーダ|πικραλίδα

ラテン文字(ローマ字)表記

  • pikralida

英語訳

  1. dandelion, common dandelion, Taraxacum officinale
  2. chicory

語形変化

単数複数
主格πικραλίδαπικραλίδες
属格πικραλίδαςπικραλίδων
対格πικραλίδαπικραλίδες
呼格πικραλίδαπικραλίδες

πικραλίδα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる