πρωινή χαρά

πρωινή χαρά(プロイニ ハラー)は「アサガオ、朝顔(その他、サツマイモ属の花の総称)」という意味の複合語です。

目次

πρωινή χαρά - 語源・由来・派生

「朝の喜び」の意味。英語のmorning gloryに類似した言葉で、アサガオを含む近縁の植物(花)全般を表します。

πρωινή δόξα(プロイニ ドークサ)という言い方や、学名由来のιπομοία(イポミア)やιπομέα(イポメア)という単語もあります。

πρωινή χαρά - 複合語

主な意味

  1. morning glory

読み方

  • プロイニ ハラー|πρωινή χαρά

ラテン文字(ローマ字)表記

  • proini chara

英語訳

  1. morning glory

πρωινή χαρά - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [複合語] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる