φράουλα

φράουλα(フラーウラ・フラウラ)は「イチゴ、苺」という意味の女性名詞です。

φράουλα - 語源・由来・派生

イタリア語のfraoula(イチゴ)→中世ギリシャ語φράγουλαを経て。

なお、摘まれていない状態の、植物としてのイチゴ全体をφραουλιά(フラウリア)と表すことがあります。

φράουλα - 女性名詞

主な意味

 1. イチゴ、苺

読み方

フラーウラ・フラウラ

ラテン文字(ローマ字)表記

fraoula

英語訳

 1. strawberry

語形変化

単数複数
主格φράουλα
フラーウラ・フラウラ
φράουλες
フラーウレス・フラウレス
属格φράουλαςφραουλών
対格φράουλαφράουλες
呼格φράουλαφράουλες

関連用語

 • χαμοκέρασο
  ハモケーラソ
  野イチゴ
  wild strawberry
 • αγριοφράουλα
  アグリオフラーウラ
  野イチゴ
  wild strawberry
 • φραουλιά
  フラウリア
  イチゴ(摘まれていない状態の、植物としてのイチゴ全体)
  strawberry

φράουλα - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-α-ες] の単語