κεράσι

当ページのリンクには広告が含まれています。

κεράσι(ケラーシ)は「サクランボ」という意味の中性名詞です。

目次

κεράσι(ケラーシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語で「サクラ亜属」の植物を指す単語(κερασός)から。

 • 古代ギリシャ語:κερασός, κέρασος|サクラ亜属の植物
  • 古代ギリシャ語(コイネー):κεράσιον |サクランボ、サクランボのなる木
   • 中世ギリシャ語:κεράσι(ν) |サクランボ
   • ギリシャ語:κεράσι|サクランボ

サクランボの中でも、薄い赤色の、果実をそのまま食べる甘い種類を指します。

すっぱくて生食には適さない(ジャムなどの料理に用いられる)黒っぽい赤色の「サワーチェリー」はβύσσινο(ヴィーシノ)と言います。

 • κερασιά(ケラシア)|サクランボの木
 • κερασένιος(ケラセーニオス)|サクランボの色、チェリーレッド

κεράσι - 中性名詞

主な意味

 1. サクランボ

読み方

 • ケラーシ|κεράσι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • kerasi

英語訳

 1. cherry

語形変化

単数複数
主格κεράσι
ケラーシ
κεράσια
ケラーシア
属格κερασιούκερασιών
対格κεράσικεράσια
呼格κεράσικεράσια

κεράσι(ケラーシ)- 関連項目

同じ分類 [果物] の単語

同じ分類 [食べ物] の単語

同じ分類 [植物] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次