γρανάζι

当ページのリンクには広告が含まれています。

γρανάζι(グラナージ)は「歯車」という意味の中性名詞です。

目次

γρανάζι(グラナージ)- 語源・由来

フランス語由来の単語。

  • フランス語:engrenage|歯車
    • ギリシャ語:γρανάζι|歯車

γρανάζι(グラナージ)- 関連項目

同じ分類 [機械要素] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連カテゴリー

γρανάζι(グラナージ)- 中性名詞

主な意味

  1. 歯車

読み方

  • グラナージ|γρανάζι

ラテン文字(ローマ字)表記

  • granazi

英語訳

  1. gear, cogwheel, gearwheel

語形変化

単数複数
主格γρανάζι
グラナージ
γρανάζια
グラナージア・グラナージャ
属格γραναζιούγραναζιών
対格γρανάζιγρανάζια
呼格γρανάζιγρανάζια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次