τροχός

当ページのリンクには広告が含まれています。

τροχός(トゥロホース)は「車輪」という意味の男性名詞です。「ろくろ(轆轤)」の意味もあります。

目次

τροχός(トゥロホース)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「走る」から。

 • 古代ギリシャ語:τρέχω|走る
  • ギリシャ語:τρέχω|走る、移動する、実行する(プログラムなど:run)
  • 古代ギリシャ語:τροχός|車輪、ろくろ(古代においては水の汲み上げに使う滑車や道具を研ぐ機械、陶芸用などいろいろ…)
   • ギリシャ語:τροχός|車輪、ろくろ(主に陶芸用の)

関連して「τροχός|車輪」と「σπίτι|家」で「キャンピングカー、キャラバン|τροχόσπιτο(トゥロホースピト・トゥロホスピト)」という単語になります。

τροχός(トゥロホース)- 男性名詞

主な意味

 1. 車輪
 2. (陶芸用の)ろくろ、轆轤

読み方

 • トゥロホース|τροχός

ラテン文字(ローマ字)表記

 • trochos

英語訳

 1. wheel
 2. potter's wheel

語形変化

単数複数
主格τροχός
トゥロホース
τροχοί
トゥロヒー
属格τροχούτροχών
対格τροχότροχούς
呼格τροχέτροχοί

τροχός(トゥロホース)- 関連項目

同じ分類 [機械要素] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次