Χαμαιλέων

Χαμαιλέων(ハメレーオン)は「カメレオン座」という意味の男性名詞です。

Χαμαιλέων - 語源・由来・派生

古代ギリシャ語の「カメレオン」から。

16世紀にオランダの航海者「ケイセル」と探検家「ハウトマン」が考案、ドイツの法律家「バイエル」が設定した星座です。新しい星座なので神話はありません。

 • アッカド語 地面を這うライオン
  • 古代ギリシャ語χαμαί + λέων地面 + ライオン
   • 古代ギリシャ語χαμαιλέωνカメレオン
    • ギリシャ語Χαμαιλέωνカメレオン座
    • ギリシャ語χαμαιλέονταςカメレオン
    • ラテン語chamaeleonカメレオン
     • 英語Chamaeleonカメレオン座
     • 英語chameleonカメレオン

上記のとおり、動物の「カメレオン」はχαμαιλέοντας(ハメレオンダス)と言います。

動物(爬虫類・両生類・虫)

Χαμαιλέων - 名詞(男性名詞)

主な意味

 1. カメレオン座

読み方

ハメレーオン

ラテン文字(ローマ字)表記

Chamaileon

英語訳

 1. Chamaeleon

Χαμαιλέων - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [星座] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語