νότος

当ページのリンクには広告が含まれています。

νότος(ノートス・ノトス)は「南」という意味の男性名詞です。

目次

νότος(ノートス・ノトス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「南、南風」から。印欧祖語の「滴る、湿る」に起源を持ち、ギリシャ祖語の「南」を継承。南風が湿気や霧を運ぶことに由来します。

記号では、νότοςの頭文字をとってΝと表記されます(south→Sのように)。

 • 古代ギリシャ語:νότος|南、南風
  • ギリシャ語:νότος|南
 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:Νότος|ノトス(ギリシャ神話・南風の神)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:νότιος|南の、南部の、南風(正式名称)
  • 古代ギリシャ語:νοτιά|雨天
   • ギリシャ語:νοτιάς|南風(通称)

北はβορράς(ヴォラース)、東はανατολή(アナトリー)、西はδύση(ディーシ)といいます。

風の名称(南風、南西風、南東風)

 • νότιος(ノーティオス)|南風の正式名称
 • νοτιάς(ノティアス)|南風の通称
 • όστρια(オストゥリア)|オストロ。アドリア海に吹く、暖かくて湿度の高い南風
 • λίβας(リーヴァス)|南西風の正式名称。リベキオ
 • γαρμπής(ガルンビース)|南西風の別の言い方
 • εύρος(エヴロス)|南東風の正式名称。東または南東風の神エウロスの名前
 • σιρόκος(シローコス)|シロッコ。特に夏、サハラから地中海に向かって吹く南東風

νότος(ノートス・ノトス)- 関連項目

同じ分類 [方角] の単語

同じ分類 [地理] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

νότος(ノートス・ノトス)- 男性名詞

主な意味

読み方

 • ノートス・ノトス|νότος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • notos

英語訳

 1. south

語形変化

複数形のない単語です。

単数
主格νότος
属格νότου
対格νότο
呼格νότε
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次