φασιανός

φασιανός(ファシアノス)は「キジ、雉」という意味の男性名詞です。キジ科のうち、尾が長く、雌雄の差を見た目にはっきり区別できる鳥を指します。

日本のキジは、πράσινος φασιανός(緑色のキジ)またはιαπωνικός φασιανός(日本のキジ)と言います。

φασιανός - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. キジ、雉(総称)

読み方

ファシアノス

ラテン文字(ローマ字)表記

fasianos

英語訳

  1. pheasant

語形変化

単数複数
主格φασιανός
ファシアノス
φασιανοί
ファシアニ
属格φασιανούφασιανών
対格φασιανόφασιανούς
呼格φασιανέφασιανοί

φασιανός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [動物] の単語

同じ分類 [] の単語

    同じ品詞 [男性名詞] の単語

    同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語