ποταμός

当ページのリンクには広告が含まれています。

ποταμός(ポタモース・ポタモス)は「川、河川」という意味の男性名詞です。

目次

ποταμός(ポタモース・ポタモス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の川(ποταμός)を継承。

山に流れる川などの「小川、細流」はποτάμι(ポタミ)またはποταμάκι(ポタマーキ)と言います。

ποταμός(ポタモース・ポタモス)- 関連項目

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ποταμός(ポタモース・ポタモス)- 男性名詞

主な意味

  1. 川、河川

読み方

  • ポタモース・ポタモス|ποταμός

ラテン文字(ローマ字)表記

  • potamos

英語訳

  1. river

語形変化

単数複数
主格ποταμός
ポタモス・ポタモース
ποταμοί
ポタミ
属格ποταμούποταμών
対格ποταμόποταμούς
呼格ποταμέποταμοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
  • URLをコピーしました!
目次