ποταμός

ποταμός(ポタモース・ポタモス)は「川、河川」という意味の男性名詞です。

山に流れる川など「小川、細流」はποτάμι(ポタミ)またはποταμάκι(ポタマーキ)と言います。

目次

ποταμός - 名詞(男性名詞)

主な意味

  1. 川、河川

読み方

  • ポタモース・ポタモス|ποταμός

ラテン文字(ローマ字)表記

  • potamos

英語訳

  1. river

語形変化

単数複数
主格ποταμός
ポタモス・ポタモース
ποταμοί
ポタミ
属格ποταμούποταμών
対格ποταμόποταμούς
呼格ποταμέποταμοί

ποταμός - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [地形] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

  • URLをコピーしました!
目次
閉じる