ύπνος

当ページのリンクには広告が含まれています。

ύπνος(イープノス・イプノス)は「睡眠・眠り、ヒュプノス」という意味の男性名詞です。

目次

ύπνος(イープノス・イプノス)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「眠り」から。先頭大文字で、ギリシャ神話に登場する眠りの神「ヒュプノス」を表します。

 • 印欧祖語:眠る + 名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:ὕπνος|眠り、死(比喩的に)
   • Ὕπνος|ヒュプノス(ギリシャ神話)
    • ギリシャ語:Ύπνος|ヒュプノス
   • ギリシャ語:ύπνος|眠り

ύπνος(イープノス・イプノス)- 関連項目

同じ分類 [生物学] の単語

同じ分類 [神話・伝説] の単語

同じ品詞 [男性名詞] の単語

同じ品詞 [男性名詞-ος-οι] の単語

関連カテゴリー

ύπνος(イープノス・イプノス)- 男性名詞

主な意味

 1. 睡眠、眠り
 2. (先頭大文字で)ヒュプノス

読み方

 • イープノス・イプノス|ύπνος

ラテン文字(ローマ字)表記

 • ypnos

英語訳

 1. sleep
 2. Hypnos

語形変化

ヒュプノスを表す場合、先頭は大文字で複数形をとりません。

単数複数
主格ύπνος
イープノス・イプノス
ύπνοι
イープニ・イプニ
属格ύπνου
イープヌ・イプヌ
ύπνων
イープノン・イプノン
対格ύπνο
イープノ・イプノ
ύπνους
イープヌス・イプヌス
呼格ύπνε
イープネ・イプネ
ύπνοι
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次