νεκροκεφαλή

当ページのリンクには広告が含まれています。

νεκροκεφαλή(ネクロケファリー・ネクロケファリ)は「ドクロ・髑髏、スカル、頭蓋骨」という意味の女性名詞です。

目次

νεκροκεφαλή(ネクロケファリー・ネクロケファリ)- 語源・由来

「死んだ + 頭」の意味(👉κεφαλή)。

シンボルやマーク☠としての意味合いが強く、頭蓋骨そのものを言う場合にはκρανίο(クラニーオ)を使うのが一般的です。

 • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:νεκρός|死んだ、生きていない(形容詞)、死んだ男性(名詞)
  • 古代ギリシャ語・ギリシャ語:νεκρο-|死に関連することを表す接頭辞
  • 英語:necro-
 • ギリシャ語:κεφαλή|生きる、生きている
  • ギリシャ語:νεκροκεφαλή|ドクロ・髑髏、スカル、頭蓋骨

νεκροκεφαλή(ネクロケファリー・ネクロケファリ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ分類 [生物学] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-ες] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

νεκροκεφαλή(ネクロケファリー・ネクロケファリ)- 女性名詞

主な意味

 1. ドクロ・髑髏、スカル、頭蓋骨

読み方

 • ネクロケファリー・ネクロケファリ|νεκροκεφαλή

ラテン文字(ローマ字)表記

 • nekrokefali

英語訳

 1. skull, death's-head, cranium

語形変化

ふつうは複数形をとりません。また、複数属格形のない単語です。

単数複数
主格νεκροκεφαλή
ネクロケファリー・ネクロケファリ
νεκροκεφαλές
ネクロケファレース・ネクロケファレス
属格νεκροκεφαλής
ネクロケファリース・ネクロケファリス
νεκροκεφαλών
ネクロケファローン・ネクロケファロン
対格νεκροκεφαλήνεκροκεφαλές
呼格νεκροκεφαλήνεκροκεφαλές
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次