χαλάρωση

当ページのリンクには広告が含まれています。

χαλάρωση(ハラーロシ)は「リラクゼーション、リラックスすること」という意味の女性名詞です。

目次

χαλάρωση(ハラーロシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「緩む、たるむ」から。

これらの派生語が「緊張していない、くつろいだ様子」を表すようになったのは、英語のlooseなどからの意味借用によるものです。

 • 古代ギリシャ語:χαλάω|緩む、たるむ
  • ギリシャ語:χαλάω|壊す、だめにする、(お金を)くずす、浪費する…
  • 古代ギリシャ語:χαλαρός|緩んだ
   • ギリシャ語:χαλαρός|緩んだ、リラックスした
   • χαλαρώνω|リラックスする
    • χαλάρωση|リラクゼーション

χαλάρωση(ハラーロシ)- 関連項目

同じ分類 [リラクゼーション] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語

関連カテゴリー

χαλάρωση(ハラーロシ)- 女性名詞

主な意味

 1. リラクゼーション、リラックスすること

読み方

 • ハラーロシ|χαλάρωση

ラテン文字(ローマ字)表記

 • chalarosi

英語訳

 1. relaxation

語形変化

単数複数
主格χαλάρωση
ハラーロシ
χαλαρώσεις
ハラローシス
属格χαλάρωσης
ハラーロシス
χαλαρώσεων
ハラローセオン
対格χαλάρωσηχαλαρώσεις
呼格χαλάρωσηχαλαρώσεις
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次