ανάφλεξη

当ページのリンクには広告が含まれています。

ανάφλεξη(アナーフレクシ・アナフレクシ)は「発火、点火」という意味の女性名詞です。

目次

ανάφλεξη(アナーフレクシ・アナフレクシ)- 語源・由来

動詞「火をつける、燃やす」の受動態語幹からの派生語。燃焼のはじまりを表す単語です。

 • 古代ギリシャ語:ἀναφλέγω
  • ギリシャ語:αναφλέγω|火をつける、点火する、燃やす…(受動態→αναφλέξω)
   • ギリシャ語:ανάφλεξη|発火、点火

ανάφλεξη(アナーフレクシ・アナフレクシ)- 関連項目

同じ分類 [] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

ανάφλεξη(アナーフレクシ・アナフレクシ)- 女性名詞

主な意味

 1. 発火、点火:燃焼のはじまり

読み方

 • アナーフレクシ・アナフレクシ|ανάφλεξη

ラテン文字(ローマ字)表記

 • anaflexi

英語訳

 1. ignition

語形変化

単数複数
主格καπνόςκαπνοί
属格καπνούκαπνών
対格καπνόκαπνούς
呼格καπνέκαπνοί
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次