φύση

当ページのリンクには広告が含まれています。

φύση(フィーシ・フィシ)は「自然・天然、性質・本質」という意味の女性名詞です。

目次

φύση(フィーシ・フィシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「自然(ピュシス)」から。

 • 古代ギリシャ語:φύω|生み出す、成長させる(受動態φύομαι:誕生する、成長する)
  • 古代ギリシャ語:φυτόν|植物、子孫
   • ギリシャ語:φυτό|植物
   • 英語:phyto-, -phyte|植物に関連・由来することを示す接辞
 • 古代ギリシャ語:-σις|名詞化の接尾辞
  • 古代ギリシャ語:φύσις|自然、万物、起源、誕生
   • ギリシャ語:φύση|自然、性質

人間の性質、本質を表す単語としての用法は、フランス語のnatureからの意味借用です。

φύση(フィーシ・フィシ)- 関連項目

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語

関連カテゴリー

φύση(フィーシ・フィシ)- 女性名詞

主な意味

 1. 自然
 2. 性質、本質

読み方

 • フィーシ・フィシ|φύση

ラテン文字(ローマ字)表記

 • fysi

英語訳

 1. nature
 2. nature

語形変化

単数複数
主格φύση
フィーシ・フィシ
φύσεις
フィーシス・フィシス
属格φύσης,
φύσεως
φύσεων
対格φύσηφύσεις
呼格φύσηφύσεις
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次