γνώση

当ページのリンクには広告が含まれています。

γνώση(グノーシ)は「知識」という意味の女性名詞です。

目次

γνώση(グノーシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語の「知る」から。

 • 印欧祖語:知る
  • 古代ギリシャ語:γιγνώσκω|知る、理解する、気づいている
  • 古代ギリシャ語:-σις|動詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:γνῶσις|知識、認識、研究、探求
    • ギリシャ語:γνώση|知識、理解(すること)、気づいていること
  • ἀ-|否定の接頭辞
  • -σία|女性名詞化の接尾辞
   • 古代ギリシャ語:ἀγνωσία
    • ギリシャ語:αγνωσία|無知
  • -ια|抽象名詞をつくる接尾辞
   • 古代ギリシャ語:ἄγνοια
    • ギリシャ語:άγνοια|無知

対義語の「無知」は、αγνωσία(アグノシア)やάγνοια(アグニア)のほか、αμάθεια(アマーティア・アマーシア)などがあります。

γνώση - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 知識
 2. 理解(すること)、気づいていること

読み方

 • グノーシ|γνώση

ラテン文字(ローマ字)表記

 • gnosi

英語訳

 1. knowledge, learning
 2. understanding, awareness

語形変化

単数複数
主格γνώση
グノーシ
γνώσεις
グノーシス
属格γνώσης
γνώσεως
γνώσεων
対格γνώσηγνώσεις
呼格γνώσηγνώσεις

γνώση(グノーシ)- 関連項目

同じ分類 [哲学・思考] の単語

同じ品詞 [女性名詞] の単語

同じ品詞 [女性名詞-η-εις] の単語

関連カテゴリー

著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次