Ιαπωνία

Ιαπωνία(イアポニア)は「日本、日本国」という意味の女性名詞です。Γιαπωνίαと綴ることもあります。

Ιαπωνία - 語源・由来・派生

ポルトガル語→フランス語から。

 • ポルトガル語:Japão|日本
  • フランス語:Japon|日本
  • ギリシャ語:-ία|女性名詞化の接尾辞
   • ギリシャ語:Ιαπωνία|日本

Ιαπωνία - 名詞(女性名詞)

主な意味

 1. 日本、日本国

読み方

イアポニア

ラテン文字(ローマ字)表記

Iaponia

英語訳

 1. Japan

語形変化

単数
主格Ιαπωνία
属格Ιαπωνίας
対格Ιαπωνία
呼格Ιαπωνία

Ιαπωνία - 関連項目

関連ページ

関連カテゴリー

同じ分類 [国名・地域名] の単語

  同じ分類 [日本] の単語

  同じ品詞 [女性名詞] の単語