σπαθί

当ページのリンクには広告が含まれています。

σπαθί(スパティ・スパシ)は「剣・刀・刀剣、クラブ(スート)」という意味の中性名詞です。

目次

σπαθί(スパティ・スパシ)- 語源・由来

古代ギリシャ語のσπάθηを継承。

通常は長い刃の、柄のついた「剣」を表しますが、両刃か片刃かは明確に区別されません。

類義語のξίφος(クシーフォス)は、σπάθηよりフォーマルな単語で、かつ刀剣全般をより広く表します。

 • 古代ギリシャ語:σπάθη|刀剣、その他幅広の刃物全般
  • ギリシャ語:σπάθη|σπαθίの別の綴り
  • 古代ギリシャ語:σπαθίον
   • 中世ギリシャ語・カサレヴサ:σπαθίν
    • ギリシャ語:σπαθί|剣・刀・刀剣、クラブ(スート)

トランプのスート「クラブ♣」としての用法は、イタリア語のspadeからの意味借用によるものです。

σπαθί(スパティ・スパシ)- 関連項目

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

σπαθί(スパティ・スパシ)- 中性名詞

主な意味

 1. 剣・刀・刀剣
 2. クラブ(スート)

読み方

 • スパティ・スパシ|σπαθί

ラテン文字(ローマ字)表記

 • spathi

英語訳

 1. sword
 2. club

語形変化

単数複数
主格σπαθί
スパティ・スパシ
σπαθιά
スパティア・スパシア
属格σπαθιού
スパティウ・スパシウ
σπαθιών
スパティオン・スパシオン
対格σπαθίσπαθιά
呼格σπαθίσπαθιά
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次