πατάκι

当ページのリンクには広告が含まれています。

πατάκι(パターキ)は「マット」という意味の中性名詞です。

目次

πατάκι(パターキ)- 語源・由来

πάτος(地面、底)と指小辞-άκιから。

ドアマットや車のフロアマットなど、主に室内の汚れを防ぐために敷くものを指します。

 • 古代ギリシャ語:πατέω|歩く、踏む
  • 古代ギリシャ語:πάτος|踏まれた・踏み固められた道、床、土・泥…
   • ギリシャ語:πάτος|地面、底、靴のインソールなど
 • -άκι|小さいことを示す指小辞
  • ギリシャ語:πατάκι|マット

πατάκι(パターキ)- 関連項目

同じ分類 [敷物] の単語

同じ分類 [家具] の単語

同じ品詞 [中性名詞] の単語

同じ品詞 [中性名詞-ι-ια] の単語

関連ページ

関連カテゴリー

πατάκι(パターキ)- 中性名詞

主な意味

 1. マット

読み方

 • パターキ|πατάκι

ラテン文字(ローマ字)表記

 • pataki

英語訳

 1. mat

語形変化

単数複数
主格πατάκι
パターキ
πατάκια
パターキア、パターキャ
属格--
対格πατάκιπατάκια
呼格πατάκιπατάκια
著:山口 大介, イラスト:北島 志織
¥1,650 (2024/04/10 10:46時点 | Amazon調べ)
 • URLをコピーしました!
目次